13 11 2008

MODALS-KONU ANLATIMI-1

MODALS (FANTAZİ YARDIMCI FİLLER)

 

“Modal” yardımcı filler zamanlar (tenses) gibi görev yaparlar. Aynı zamanda fiile esnek ilaveler katarlar. Yani bir bakıma fiile fantezi anlamlar eklerler. Bu yardımcı fiilleri bir “tense” olarak görebiliriz. Bu yardımcı fiillerden sonra her zaman fiilin 1. hali gelir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim.


1- “CAN” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

 1- “Ability” yani kabiliyette,

 2- “Possibility” yani ihtimallerde

 3- “Permission” yani müsaade istemede kullanılmaktadır.

 

 I can drive my car very fast and carefully.

 (Arabamı çok hızlı ve dikkatlice sürebiliyorum)

 

 Can you speak English fluently.

 (İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilir misin?)

 

 Can I telephone here?

 (Buradan telefon açabilir miyim?)

 

 You can use my own computer

 (Benim kendi bilgisayarımı kullanabilirsin)

 

 My pen friend can come to see met o Türkiye next summer holiday.

 (Mektup arkadaşım gelecek yaz tatilinde beni ziyaret etmek için Türkiye’ye gelebilir)

 

 If you don’t study your lessons very hard, you can fail them.

 (Derslerine sıkı çalışmazsan , onlardan kalabilirsin)

 

 Not: “Can” yardımcı fiili deyimsel olarak da kullanılmaktadır.

 Yapı: özne + can’t + fiil1 + ing + nesne

  I can’t help shouting at you when you make jokes.

 (Şaka yaptığımda sana bağırmaktan kendimi alamıyorum)

 He can’t help getting angry (Sinirlenmeden edemez.)

   2- “COULD” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

1- “Can” modal yardımcı fiilinin “past” yani geçmişi olarak kullanılır.

2- “Polite request” yani kibarca yapılan isteklerde (geniş zaman manasında)

3- “Possibility” ihtimallerde (geniş zaman manasında)

4- “Permission” yani izinlerde

5- Deyimsel manada “can’t help + fiil + ing2” yapısının geçmişi olarak “couldn’t help + fiil1 + ing” şeklinde kullanılmaktadır.

 

I couldn’t reach the shelf over there, can you help me?

(Oradaki rafa ulaşamadım, bana yardımcı olabilir misin?)

 

Could I telephone in your Office

(Büronuzdan telefon edebilir miyim?

 

We could visit out parents today

(Bugün ebeveynimizi ziyaret edebiliriz)

 

You coud go out immediatley

(Hemen dışarı çıkabilirsin)

 

We couldn’t help laughing at him

(Ona gülmekten kendimizi alamadık)

“MAY” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

1- Permission” yani izinlerde

2- “Possibility” ihtimalede,

3- “Wish” yani dilek kiplerinde kullanılır

 

May I come in?

(İçeri girebilir miyim?)

 

May I drive your car for a while

(Arabanı biraz kullanabilir miyim?)

 

“Pay attention”, you may hit the mano ver there!

(Dikkat et, oradaki adama çarpabilirsin!)

 

My you recover soon!

(Yakında atlatırsın=geçmiş olsun)

 

May you be happy in your life.

(Hayatında (inşallah) mutlu olursun)

“MIGHT” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

1- Bazı durumlarda “may” yardımcı fiilinin geçmişi olarak (ındirect cümlelerde)

2- “Polite request” kibar isteklerde

3- “Possibility” yani ihtimal bildiren durumlarda

 

He said that he might come to see us tomorrow morning

(Yarın sabah bizi görmek için gelebileceğini söyledi)

 

If you don’t take this idea into consideration, you might have diffuculties searching this issue

(Eğer bu fikri dikkate almazsan , bu konuyu araştırmakta zorluklar çekebilirsin)

 

Might I use your pen in order to write my adres on the envelope?

(Zarfın üzerine adresimi yazmak için kaleminizi kullanabilir miyim?

 

You might as well particapate this conference  (Bu konferansa siz de katılabilirsiniz)

“USED TO” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

“Used to” modal yardımcı fiili geçmişte yapılıp sonradan terk edilen olaylarda kullanılır

Bu yardımcı fiilin olumsuz ve soru şeklinde “did…use to” şekli kullanılır.

 

I used to grind my teeth when I got angry during my childhood

(Çocukluk devremde, sinirlendiğimde dişlerimi gıcırdatırdım)

 

Did you use to smoke when you were very young?

(Çok gençken sigara içer miydin?)

 

My family used to live in that old house once upon a time.

(Ailem bir zamanlar o eski evde kalırdı

 

“to be” used to + gerund”

 

Bu yapı “used to + V1” in aksine “alışkanlık ifade eder. Yani şu anda yapıldığını gösterir.

 

I’m used to living in this terrible house

(Bu berbat evde yaşamaya alışığım)

 

He is used to swimming in the cold sea

(Soğuk denizde yüzmeye alışıktır)

 

Are you used to driving your car fast?

(Arabanızı hızlı sürmeye alışık mısınız?

 

Not: “to” be accustomated to + gerund” yukarıdaki yapıyla aynıdır

 

 

“to get used to + gerund”

 

 

Bu yapı da yeni yeni alışılmaya başlayan olaylarda kullanılır

 

He is getting used to learning how to drive a car

 

(Araba sürmesini gittikçe öğreniyorum)

“SHALL” YARDIMCI FİİLİ “FUTURE TENSE’DEKİ KULLANIMI DIŞINDA ,

 

1- “Determination” kesinlik, kararlılık, bildiren durumlarda

2-Suggestion” yani tekliflerde,

3- Promise” söz verirken kullanılır.

 

I shall finish this research within this term

(Bu dönem içinde bu araştırmayı bitireceğim)

 

He shall help us in this matter

(Bu konuda bize yardımcı olacak)

 

Shall we have a tea-break for  a while?

(Bir müddet çay molası verelim mi?)

 

Shall I take a taxi for you?

(Senin için bir taksi tutayım mı?)

 

If you pass your driving licence exam this time, I shall offer you a meal

(Eğer bu sefer ehliyet imtihanını geçersen, sana yemek ısmarlayacağım)

 

“WILL” YARDIMCI FİİLİ “FUTURE TENSE’DEKİ KULLANIMI DIŞINDA

 

1- “Assumption” yani varsayım ve ihtimallerde

2- “Polite request” yani kibar isteklerde kullanılır

 

Somebody is coming towards here, I think that will be Ahmet

(Birisi buraya doğru geliyor, sanırım Ahmet olacak)

 

Will you help me carry these suitcases, please?

(Lütfen bu valizleri taşımama yardım eder misin?)

“SHOULD” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 1- “Advice” tavsiye ve “Caution” yani uyarıda

2- “Expectation” yani beklentilerde

3- “Politeness” yani kibarlık durumlarında kullanılır.

 

You look ill, you should see a doctor at once

(Hasta görünüyorsun, hemen bir doktora görünmek gerekir)

 

You shouldn’t do that dangerous thing, you can die

(O tehlikeli şeyi yapmaman gerekir, ölebilirsin)

 

They should come here at three o’clock

(Buraya saat 3’te gelmeleri gerekir)

 

I should like to thank you for your polite invitation

(Kibar davetiniz için size teşekkür etmem gerekir)

 

“WOULD” MODAL YARDIMCI FİİLİ

 

1- “Will” yardımcı fiilinin “past” yani geçmişi olarak (“ındirect”) cümlelerde

2- Geçmişte yapılıp sonradan terk edilen olaylarda

3- “Polite request” yani kibar isteklerde

4- “Would like” yapısıyla “istemek” manasında “would hate” yapısıyla “istememek manasında,

5- “Would mind” yapısıyla “izin ve istek” durumlarında,

6- “If” li cümleciklerin 2. tipinde kullanılır

 

His father said that he would go abroad the following week

(Babası gelecek hafta yurt dışına gideceğini söyledi)

 

I would live in that old house once upon a time but I live in a flat now

(Bir zamanlar o eski evde kalırdım, ancak şimdi bir dairede kalıyorum)

 

Would you please take these useless things out of my office

(Lütfen bu lüzumsuz şeyleri büromdan çıkarır mısın?)

38470
0
0
Yorum Yaz